Shemay

Ako po si Ansherina May D. Jazul

Kilala bilang shemay

Labimpitong taong nabubuhay

Kumukuha ng kursong Batsilyer ng Artes sa Filipino mula sa Kolehiyo ng mga Wika at Linggwistika sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Manila

Walang part-time job

Pero merong full-time job at ito'y pakiligin si Steve Anthony O. Brigoli

manunulat | mananayaw | gitarista | manlalaro


Read the Printed Word!

”I’m

Theme by Caroline Tucker.
Powered by Tumblr.

RSS
Transparent Sexy Pink Heart
Tumblr Scrollbars
I Love Steve